Lopen in een groep

Bron http://debaeste.nl/site/De groep bestond al enkele jaren, toen ik benaderd werd door een van de deelnemers. Hij vertelde mij vol trots dat hij met een loopgroep 380 kilometer ging hardlopen rond het IJsselmeer in estafettevorm. Ik was stomverbaasd en vroeg hem: "Hoe doen jullie dat dan, hoe bereid je dat voor?". Hij zegt: "Aanstaande zaterdag gaan wij van start in de Havenkom van Almere, kom maar eens kijken hoe dat in zijn werk gaat". Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd.

Op de vroege zaterdagmorgen was ik op de startplaats aanwezig. Ik zag daar een enorme karavaan van volgauto’s en busjes in alle vormen en kleuren, volgestouwd met hardlopers en hun spullen. Een kleine groep, ik denk zo’n 60 personen, stonden aan de startstreep. Bij het pistoolschot zette de groep zich in beweging. Het verbaasde mij dat het looptempo zo hoog lag, maar dat kwam omdat elke loper maar een korte afstand hoefde te lopen. Na 2 of 3 kilometer stond de volgende loper alweer klaar om het estafettestokje over te nemen. Er waren inderdaad mensen die gebruik maakten van een estafettestokje. Zo’n evenement had ik nog nooit meegemaakt, maar ik was wel nieuwsgierig geworden. Na dat bewuste weekend sprak ik dezelfde deelnemer weer aan en vroeg hem even bij mij thuis langs te komen om eens te praten over zijn belevenissen tijdens zo’n estafetteloop van 380 kilometer. Tijdens dat gesprek ben ik heel wat wijzer geworden betreffende zo’n evenement, maar ik kwam er ook snel achter dat onze groep er nog niet rijp voor was.

De meesten van ons waren nog maar net in staat 10 kilometer te lopen, terwijl voor een estafette van deze omvang het nodig was dat elke deelnemer op zijn minst een halve marathon moest kunnen lopen. Wij waren er dus nog niet klaar voor. Aangezien ik de enige trainer was van de loopgroep was er voor mij dus een heleboel werk te doen. Wat let mij, ik had alle tijd. Ik heb de trainingen opgeschroefd en ik ben gaan selecteren en rond gaan vragen welke mensen mee wilden gaan doen met deze estafette rond het IJsselmeer. Volgens mij werden ze er helemaal horendol van. Ze hoorden niet anders dan Rondje IJsselmeer. Ze hebben er van liggen dromen in de nachtelijke uren, dat kan niet anders. Er was eens iemand die aan mij vroeg of wij ook wel eens wat anders deden dan het Rondje IJsselmeer. Ik antwoordde hem: "Wij moeten nog aan dat rondje beginnen, maar we doen ook wel eens wat anders, ja."

Bron http://debaeste.nl/site/

Ik heb zelfs met de groepen testlopen gedaan van 3 of 4 kilometer om eens te kijken hoe de deelnemers dat zouden ervaren met de gedachte in het achterhoofd dat tijdens de estafette deze afstanden 8 tot 10 keer gelopen moesten worden, zowel in de nachtelijke uren als overdag. Een testloop van Weesp naar Almere hadden we met de groep ondernomen, alleen maar om te kijken hoe de lopers zich op zo’n afstand zouden gedragen. Nu bleef wel de vraag openstaan met welke loopsnelheid wij dan te maken zouden krijgen. Ik ben in ieder geval als een bezetene aan het rekenen en analyseren geslagen om er achter te komen wat onze eindtijd dan zou zijn. Ik heb dit ook in de testen met de groepen meegenomen.

Op een gegeven moment was mijn huiswerk voltooid en de groep was, wat de loopafstanden betreft, ook gereed. Er waren inderdaad een aantal mensen die de halve marathon konden lopen, met gemak wel te verstaan. Ik plande een bijeenkomst met alle betrokkenen, potentiële deelnemers, en haalde al kennis van presteren uit de kast en probeerde iedereen enthousiast te maken voor 380 kilometer in pakweg 30 uur (het zouden er naar later bleek ongeveer 27 uur worden). Een van de medewerkers regelde busjes van zijn werkgever, de financiën kwamen ter sprake, het was tenslotte voor een goed doel en er moest nog wat overblijven.

Maar dit was niet de enige vergadering die ik belegde (ik ga niet over een nacht ijs), er volgde er nog twee of drie. Ik wilde elke deelnemer goed en volledig op de hoogte stellen van het evenement, wat er ging gebeuren en op welke wijze dat tot stand zou kunnen worden gebracht. Mijn gedachte hierachter is, dat het niet goed zou zijn om een groep mee te nemen die nog vol vraagtekens zitten, die moeten eerst worden weggenomen, zodat iedereen weet wat de bedoeling is en op welke wijze de estafette volbracht gaat worden.

Al met al was de eerste IJsselmeerloop gepland in 1995, wij zouden nu eindelijk daadwerkelijk meedoen. Maar liefst 56 groepen stonden er aan de start in de Havenkom van Almere. Op de dijk richting Stichtsebrug stond een enorme karavaan van busjes en volgauto’s. 12 politiemotoren heb ik toen geteld die vooruit reden om het verkeer te regelen bij het doorkomen van de groepen. Er was besloten tijdens de vergaderingen om Roel als eerste te laten starten, aan hem de eer. Hij was tenslotte de initiatiefnemer van dit alles.

Bron http://debaeste.nl/site/

De eerste afstand was 6 kilometer, dit bleek toch niet zo goed te werken, de hierna volgende IJsselmeerlopen hebben we het op 3 kilometer gehouden als eerste start. Roel kwam bij het eerste wisselpunt aan met het schuim op de lippen als een brouwerijpaard, hijgend en puffend als een stoommachine. De belevenissen tijdens die estafetteloop zal ik hier achterwege laten, dat is een ander boekdeel.

Uiteindelijk kwamen wij als 40e groep over de streep met een tijd van 27:05:33 uur. Een geweldige prestatie voor de eerste keer. De loopsnelheid bedroeg 14,08 km/uur. In 1996 gingen 49 groepen van start. Loopgroep De Bazuin starten toen met twee groepen: een wedstrijdgroep en een recreantengroep. De eindtijden waren voor de wedstrijdgroep 26:05:44 uur (loopsnelheid 14,62 km/uur) en voor de recreantengroep 26:52:31 uur (loopsnelheid 14,19 km/uur). In 1997 gingen 63 groepen van start. Loopgroep De Bazuin kwam als 54e groep binnen in een tijd van 28:02:50 uur. In 1998 starten 56 groepen, als 34e groep kwam Loopgroep De Bazuin over de streep in een tijd van 26:47:08 uur.

De jaren 1999 en 2000 hebben we overgeslagen. Ik denk dat we een beetje IJsselmeerloopmoe waren, we hadden tenslotte ook weer andere leuke evenementen op het programma staan. In 2001 gingen we weer van start met 34 ploegen. Loopgroep De Bazuin kwam als 14e groep over de streep in een tijd van 27:47:10 uur. In 2002 starten 26 ploegen. Helaas hadden wij de loop niet tot het einde kunnen volbrengen, omdat wij in of nabij Purmerend van het parcours gehaald waren vanwege de hevige storm (windkracht 10 of 11). En dit is ook de laatste keer geweest van het rondje IJsselmeer.

Bron http://debaeste.nl/site/

Daarna ging de groep zich toeleggen op de estafetteloop Den Helder-Maastricht in voorjaar 2003 en dat waren weer heel andere belevenissen. Het waren ook wat meer kilometers, 425 km wel te verstaan. Daarna werd het stil met de groep. Sinds vorig jaar kwamen er weer geluiden naar boven om met de estafettelopen te gaan beginnen. Tom van Wijk heeft getracht meer mensen te interresseren voor de estafetteloop Den Helder-Maastricht 2007, maar is niet geheel geslaagd in zijn missie. Ook de organisatie rond het materieel bleek niet eenvoudig te zijn. Wij willen ons nu gaan richten op de komende IJsselmeerloop van 2007. Wie helpt ons??

© Roel van Dijk / http://debaeste.nl/site/