Over Loopkrant.nl

De Loopkrant is sinds juni 2006 een verzamelpunt op internet van achtergrondverhalen over hardlopen en de beleving die lopen geeft. Omdat samen lopen leuk is, wil de Loopkrant de positieve beleving die lopen wekelijks aan miljoenen mensen geeft verder versterken.
De Loopkrant is de plaats waar achtergrondverhalen over en van lopers voor iedereen eenvoudig beschikbaar is. Bijzondere verhalen, loopervaringen en loopbelevingen die soms herkenbaar zijn, soms een tip en heel soms een waarschuwing. Dit doen we door iedere loper aan te moedigen, verhalen in te sturen voor plaatsing op de site. Zie meedoen.
De intentie is dat iedere loper na het lezen van de verhalen en belevingen van andere lopers niets liever dan direct de loopschoenen aandoet om zelf (weer) te lopen.Door periodiek verhalen uit te brengen met uitgebreide sfeerverslagen van wedstrijden, het deelnemen aan loopevenementen en alles wat lopers graag lezen, zorgt Loopkrant.nl voor de supercompensatie wat lopen leuk maakt! Altijd lopen gaat nu eenmaal niet, maar lezen over lopen maakt de rustpauzes wel zo leuk.
De Loopkrant.nl zorgt dat ook de (her)startende loper, de supporters en geblesseerde lopers zich herkennen in de verhalen. Bijna dagelijks publiceert de Loopkrant verhalen over de startende en de meer ervaren loper. De Loopkrant is geen nieuwssite, waar de laatste uitslagen zijn te vinden. Wel geeft de Loopkrant achtergrondverhalen over en vanuit de achterhoede van alles wat lopers bezig houdt. Loopkrant.nl is ook geen forum voor wedstrijdaankondigingen. Uitslagen van alle wedstrijden, loopagenda, wedstrijdinfo e.d.staat uitgebreid op andere webpagina’s zoals atletiek.nl, uitslagen.nl en runnersweb.nl. Loopkrant.nl is voor de verhalen vanuit het lopersveld!
De Loopkrant staat open voor iedere loper die zijn of haar loopbeleving wil delen. Iedere inzender blijft zelf eigenaar van het ingezonden verhaal. Zo kan de Loopkrant constant gevuld blijven met artikelen die voor andere lezers leuk en interessant zijn. Censuur kennen we niet. Ook geen zwaar redactieteam die hele zinnen omgooit waar jij uren op hebt geploeterd.
De Loopkrant is een pure vrijwilligersorganisatie. Wij zijn dus geen commerciƫle organisatie! De Loopkrant wordt gemaakt voor en door lopers. Wil je meedoen met de Loopkrant? Stuur dan nu je verhaal in naar redactie[at]loopkrant.nl! Zie meedoen. Mocht je nog vragen hebben over Loopkrant.nl, voel je vrij om dit per e-mail aan ons kenbaar te maken via redactie[at]loopkrant.nl.
Technische problemen of tips voor de Loopkrant horen we graag! Stuur al je vragen over lay-out, technische zaken e.d. naar: info[at]loopkrant.nl

Veel loop- en leesplezier!

Met vriendelijke loopgroet,
Redactie Loopkrant.nl
Fiona Markus / Maikel Mardjan-