Maand: juli 2009

  • Blijf niet op je centen zitten

    Raad van Jan Peter Balkenende op loopgebied is niet iets dat voor de hand ligt. Toch gaf hij onlangs een goede tip: "mensen blijf niet op je centen zitten". En inderdaad. Sinds mijn portemonnee niet meer in mijn kontzak, maar in mijn broekzak zit heb ik minder last van een pijntje in mijn bilstreek dan voordien.

  • Kortzichtigheid

    Vaak ben ik uitgemaakt voor een kortzichtig iemand. Dat klopt, maar ik wil het niet beperken tot het figuurlijke. Ook letterlijk ben ik nog wel eens kortzichtig geweest in mijn lange loopleven. Soms mijn eigen schuld (te ijdel om een bril te dragen), maar soms ook door overmacht. Met name avondwedstrijden in de winter of…